Home

Beste mede-dorpsbewoners,
We gaan de bloemetjes weer buiten zetten!
Ook dit jaar gaan we ons dorp verfraaien met bloembakken aan de lantarenpalen. Ze moeten natuurlijk wel eerste gevuld worden. Dat doen we op zaterdag 20 april vanaf 10.00 uur bij het dorpshuis, waar alles klaar staat, plantjes, aarde en natuurlijk de bakken zelf. Daarna kunnen ze opgehangen worden. Er waren verleden jaar problemen met water geven omdat de bakken te hoog hingen. Daarom gaan we ze dit jaar lager ophangen zodat water geven geen probleem meer is.
Daarnaast gaan we ook bloembakken aan de brug in de Winamderdyk ophangen. Er is een hoop te doen, dus kom allemaal op zaterdag 20 april vanaf 10.00 uur naar het dorpshuis om te helpen met het vullen van de bloembakken.

Oant sjen!
Rop Pronk


De gemeenteraad komt in Wijnaldum en wil graag met u in gesprek.

Kom naar de ‘Praat met de Raad’ bijeenkomst   
op woensdag 15 mei a.s.
U bent van harte welkom vanaf 19.30 tot 20.30 uur
in de kantine van kaatsvereniging “De Keatsebal” te Wijnaldum.

Bent u een inwoner van Wijnaldum of bent u actief als ondernemer of in het verenigingsleven in Wijnaldum? Wilt u een onderwerp bespreken met de gemeenteraad of napraten over een punt wat op de agenda heeft gestaan tijdens de raadsvergadering? Tijdens de bijeenkomst ‘Praat met de Raad’ mag iedereen meepraten en bent u aan het woord!


  Zaterdag 18 mei Schuurverkoop en Boekenmarkt van 10.00 tot                                                     16.00 uur


      De Bijekoer zoekt enthousiaste slopers en handige bouwers.

Zoals al bericht in het vorige Fuottenein gaat de verbouwing van De Bijekoer in april 2019 van start en moet deze eind augustus van dat jaar alweer klaar zijn. De klus is aanbesteed aan Bouwbedrijf Haarsma, maar die doet niet alles.
Daarom vraagt De Bijekoer om vrijwilligers die in de genoemde periode kunnen en willen meehelpen bij de diverse uit te voeren klussen. We zoeken:
• een vrijwillig meewerkend voorman/vrouw die de taken van de vrijwilligers wil en kan aansturen. Een handige donder die goed kan samenwerken en weet waar hij of zij mee bezig is.
en verder mannen en vrouwen om te:
• sjouwen
• slopen
• graven
• bestraten
• bouwen
• timmeren
• schilderen
• en dat te doen wat er nog meer bij komt te kijken.
We werken in het weekend en ’s avonds, wanneer dat nodig is.
Help je mee? Wil je bijdragen aan het vernieuwde dorpshuis? Bel even op 06-20622379 of dorpshuisbijekoerwinaam@gmail.com
 

 • Informatie over het landschap
  Informatie over het landschap
  In de terpentoer hangen informatieborden.
 • Elke maandag biljarten
  Elke maandag biljarten
  Elke maandagavond is de Bijekoer open voor iedereen die wil biljarten.
 • Gebiedsteam Harlingen
  Gebiedsteam Harlingen
  het Gebiedsteam Harlingen houdt eens in de twee weken (elke even week) een spreekuur in De Bijekoer. Van 10.00 uur tot 11.00 uur
 • Het rooster voor het seizoen 2018-2019 ziet er als volgt uit: Oktober 17 , 31 november 4 , 28 december12, 19 december kerststukjes maken. januari 16 , 30 februari13 , 27 maart 13.
 • Reuring door kleuring
  Reuring door kleuring
  Deze projecten werden mede mogelijk gemaakt door giften van de Provincie Fryslan en stichting de Riedpolder
 • Terpentoer
  Terpentoer
  Vanaf de Terpentoer heeft u een mooi overzicht over het terpenlandschap
 • Waterpunt
  Waterpunt
  Nu ook in Wijnaldum, een drinkwatertappunt voor de wandelaars en fietser, maar ook voor de Winamers zelf natuurlijk. Een mooi initiatief van Dorpsbelang Wijnaldum!
 • Elke eerste vrijdag van de maand in de Bijekoer
  Elke eerste vrijdag van de maand in de Bijekoer
  Na de verbouwing gaan we weer borrelen met elkaar
 • Dartcafe
  Dartcafe
  Vanaf oktober weer elke donderdagavond darten in de Bijekoer vanaf 19.30 uur
 • Snackverkoop
  Snackverkoop
  Elke zaterdagmiddag worden er in de Bijekoer snacks verkocht van 17.00 uur tot 20.00 uur.
 • Het oud papier wordt elke eerste zaterdag van de maand opgehaald