Home

Tempel voor de terp van Tjitsma, Wijnaldum krijgt een tempel. Bezoekers kijken uit over de grootse, Friese geschiedenis die vervat is in het nu amper zichtbare terpenlandschap, lees het artikel uit de Leeuwarder Courant.

 

 

Voor een kopje koffie, thee of iets anders kunt u de hele zomer terecht op het zelfbedieningsterras aan de Terp nr. 3