Home

  Tryater nodigt jou uit om antwoord te geven op de vraag waar jij gelukkig van wordt. Van alle antwoorden maken wij het grootste geluksgedicht ooit!

De kaartjes kunnen in deze bus ingeleverd worden.      Geef je antwoord zo specifiek mogelijk door voor 19 juli via de formulieren bij de brievenbus of via dit formulier 

Uit onderzoek (van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018) blijkt dat Friezen
zich van alle Nederlanders het gelukkigst voelen. ,,Mar hoe kin soks? Wêr sit dat
gelok dan yn?’’, zegt Tatiana Pratley, die in augustus officeel aantreedt als artistiek
leider van Tryater. Dat is een onderzoek waard, vinden ook theatermakers Aukje
Schaafsma en Karel Hermans.

Daarom nodigen ze alle Friezen uit op een briefkaart te schrijven waar zij gelukkig
van worden en die op te sturen naar Tryater (postzegel niet nodig). Uiteindelijk
wordt door Sytse Jansma van alle teksten die zijn ingezonden een geluksgedicht
gemaakt. Pratley verzekert: ,,Dat wurdt it grutste geloksgedicht oait.’’ En aan de
hand van dat gedicht worden in tien dorpen theatrale wandeltochten opgetuigd.

Geluk kan heel groot zijn, iets waarvan iemand euforisch raakt, maar je kunt ook
gelukkig worden van iets in de eigen omgeving: het eigen huis, de tuin, het bankje
in het park of de volkstuin. Pratley merkt dat voor haar het geluk ook in de kleine
dingen zit: de bloemen in de tuin of op een broeierige dag tijdens een fietstocht van
huis naar werk worden overvallen door een regenbui. ,,Ik waard ynienen hiel
gelokkich fan de geur dy’t hingjen bleau.’’
Precieze data zijn nog niet bekend, maar vanaf eind augustus wordt er tien weken
in een ander dorp een theatrale audiotour gehouden. Elke voorstelling is anders.
Elk dorp krijgt een eigen verrassende route, waardoor iemand het dorp met andere
ogen zal bekijken, denkt Pratley.  In de plaatsen van de route staan ook blauwe Tryater-brievenbussen waarin de kaarten gepost kunnen
worden.
_________________________________________________________________________________________________

Boek: De bevrijding van Harlingen 75 jaar Centraal Comité 1945

Namens het stichtingsbestuur van het Centraal Comité 1945 heeft Winaam als dank voor de betrokkenheid bij deze activiteiten het boek ‘De bevrijding van Harlingen 75 jaar Centraal Comité 1945’ in ontvangst mogen nemen. Zodra het dorpshuis weer open is, komt dit naslagwerk in de bibliotheek van Winaam te liggen. Eind 2020 stopt het Centraal Comité ’45 na 75 jaar met al haar activiteiten. De gemeente Harlingen heeft aangegeven dat zij dit hierna verder zullen oppakken.

 

In verband met de coronacrisis is dorpshuis “de Bijekoer”  gesloten. Alle geplande activiteiten gaan niet door.

 

Beste allemaal, De jaarlijkse ledenvergadering van dorpsbelang van vrijdag 13 maart  wordt uitgesteld tot ????? We hopen op een ieders begrip.Een vriendelijke groet van het bestuur.                                                                            __________________________________________________________________________________________________________

De spreekuren op dinsdag in Wijnaldum gaan niet door.

Telefonisch is het Gebiedsteam bereikbaar op het algemene nummer 140517 keuze 2.

Woont u in Wijnaldum of omgeving en heeft u vragen over (thuis)zorg, huishoudelijke hulp, dagbesteding of hulpmiddelen? U kunt dan bij Sylvia Vrouwenvelder terecht voor uw vragen over thuiszorg in de gemeente Harlingen.
Wijkverpleegkundige Sylvia Vrouwenvelder is (dus al vanaf 18 februari) in de even weken aanwezig in Dorpshuis De Bijekoer in Wijnaldum. De inloop is van 15.00 uur tot 16.30 uur. uur. Schroom niet, kom langs en stel uw vragen!
Op hetzelfde tijdstip zijn het Gebiedsteam, het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Harlingen en de wijkagent van Wijnaldum aanwezig.

Voor het KCC en de wijkverpleegkundige van Palet gaat het hier om een proef van 3 maanden. Als er voldoende belangstellig vanuit de bevolking is, kan het spreekuur worden verlengd tot een langere periode.          

___________________________________________________________________________________________________________

 • 2020 jaar van de kat
  2020 jaar van de kat
 • Informatie over het landschap
  Informatie over het landschap
  In de terpentoer hangen informatieborden.
 • Gebiedsteam Harlingen
  Gebiedsteam Harlingen
  Vanaf dinsdag 7 januari zit het gebiedsteam om de 2 weken op dinsdag van 15.00-16.30 uur in De Bijekoer. Voor al uw vragen over WMO voorzieningen, jeugd- en opvoedvragen, participatie en werk en uitkeringen. Schroom niet. Heb je vragen? Loop gewoon even binnen.
 • Reuring door kleuring
  Reuring door kleuring
  Deze projecten werden mede mogelijk gemaakt door giften van de Provincie Fryslan en stichting de Riedpolder
 • Terpentoer
  Terpentoer
  Vanaf de Terpentoer heeft u een mooi overzicht over het terpenlandschap
 • Waterpunt
  Waterpunt
  Nu ook in Wijnaldum, een drinkwatertappunt voor de wandelaars en fietser, maar ook voor de Winamers zelf natuurlijk. Een mooi initiatief van Dorpsbelang Wijnaldum!
 • Verkoop van snacks
  Verkoop van snacks
  Vanaf zaterdag 2 november staan de patatbakkers weer elke zaterdag voor u klaar.
 • Het oud papier wordt elke eerste zaterdag van de maand opgehaald